Event

Malmö FF tänder stjärnor på och utanför planen

14 november 2023

Seminarium med HEIM Executive den 29 november, kl 07.45-09:00

Ett seminarium kring hållbarhet och ett fantastiskt samhällsengagemang

Hållbarhet har varit på Malmö FFs agenda länge. Redan sedan starten tidigt 1900-tal har Malmö FF på många olika sätt varit engagerade i att bidra till ett hållbart och bättre samhälle. Det är en ständigt pågående process.

Under 2023 har föreningen fortsatt att utveckla och förbättra de insatser som sedan tidigare görs. Samtidigt har nya initiativ adderats, bland annat ett ökat fokus på den påverkan som föreningens egen verksamhet har genom stadion och olika evenemang. Under våren 2022 utsågs sju av Malmö FF:s anställda till hållbarhetsambassadörer, vilket innebär att de har ett gemensamt fokus på att identifiera och lösa utmaningar kopplat till föreningens hållbarhetsarbete och utvalda hållbarhetsmål.

Malmö FF påverkar i sitt hållbarhetsarbete 12 av de 17 globala målen för en hållbar utveckling som FN genom Agenda 2030-mål satt upp. Fem av målen lyfts specifikt fram i kommunikationen, där Mål 5, jämställdhet, är det senast tillkomna målet i fokus. Både Malmö FFs övergripande strategi, verksamhetsplan och medarbetares KPIer knyter an till ett eller flera av målen för klubbens verksamhet och aktiviteter. Ambitionen är att Eleda Stadion ska vara Sveriges mest hållbara stadion.

Vi har bjudit in Magdalena Nour, Hållbarhetsansvarig för Malmö FF, för att höra mer om hur föreningen arbetar med strategisk och hållbar utveckling. Magdalena pratar också generellt kring hållbarhetsarbete och synliggör hur du får ut affärsnytta och värde i ditt hållbarhetsarbete och vad det kräver av dig som ledare.

Magdalena Nour är affärsutvecklare och hållbarhetsstrateg på Exceed, som sedan drygt ett år tillbaka också är Hållbarhetsansvarig på Malmö FF. Med stor nyfikenhet på sin omvärld, människor och deras drivkrafter arbetar Magdalena som moderator, facilitator och strateg inom hållbar utveckling.

En statsvetare från Lunds universitet med 18 år i svenska, danska och internationella roller på Adecco, som sedan arbetat inom idéburen sektor såväl som i offentlig förvaltning, EU och akademin. Under flera år var Magdalena operativ representant i Athlete Career Programme som Adecco driver med Internationella Olympiska Kommittéen och syftar till ett hållbart liv efter sporten för olympier. Nu är en av hennes uppgifter att genom Malmö FF driva hållbarhetsarbetet i den europeiska fotbollsvärlden.

Event

Kan du blir en bättre chef genom att dra nytta av din skuggsida?