GDPR & Integritetspolicy

Integritetspolicy för HEIM Executive AB.

HEIM Executive AB behandlar personuppgifter i samband med rekryteringsprocesser, konsultuthyrning och i samband med övriga tjänster. Nedan beskriver vi hur och i vilket syfte vi behandlar personuppgifter.

1. Kontaktperson hos potentiell kund I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande våra tjänster samt marknadsaktiviteter samlar HEIM Executive in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier och lagras i vårt affärssystem med målet att vi ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och att vi ska kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter. Vi stödjer vår insamling av dessa personuppgifter på vårt intresse av att kunna upprätthålla och bibehålla affärsrelationer. Vi har som rutin att varje medarbetare som inlett kontakt med dig och där du under samtalet visat intresse för att skapa en vidare relation med oss, följer upp med ett e-postmeddelande med en länk till denna policy. Vi sparar dina uppgifter för marknadsutskick i syfte att kommunicera och bjuda in dig till event. Vi försöker alltid se till att begränsa utskick till sådant som bedöms vara relevant för dig i din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering. Läs gärna mer nedan.

1.1 Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • För- och efternamn
 • Befintlig arbetsgivare
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Ev. uppgift om tidigare arbetsgivare (om du varit kund tidigare)
 • IP-adress
 • Korrespondens och sammanfattningar av telefonsamtal mellan dig och HEIM Executive

2. Kontaktperson hos befintlig kund I syfte att upprätthålla affärsrelationer med våra kunder och för att kunna leverera de tjänster vi åtagit oss behandlar HEIM Executive våra kontaktpersoners personuppgifter. Vi har antingen samlat in dem i samband med att vi bearbetat dig för att bli kund eller efter att vi kommit överens om att inleda en affärsrelation. Vi använder även kontaktuppgifterna för att kunna bjuda in dig till relevanta event och för marknadsutskick för att kunna hålla dig uppdaterad om HEIM Executive och våra tjänster. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering.

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • För- och efternamn
 • Befintlig arbetsgivare
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Ev. uppgift om tidigare arbetsgivare (om du varit kund tidigare)
 • Korrespondens och sammanfattningar av telefonsamtal mellan dig och HEIM Executive
 • IP-adress

3. Referenspersoner HEIM Executive genomför i samband med rekryteringar och interimsuppdrag referenssamtal med referenspersoner som kandidaten själv har angett. Detta gäller endast för kandidater i slutskedet av en rekryteringsprocess och kandidaten ansvarar själv för att informera dig som referensperson att dina kontaktuppgifter lämnas vidare till HEIM Executive. Vår behandling av dina personuppgifter som referensperson stödjer vi på den intresseavvägning som föreligger för att kunna hjälpa individer vidare i sin karriär. Vi sammanfattar samtliga referenser och skickar över utlåtanden i en rapport som delges kunden muntligen eller skriftligen.

3.1 Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

4. Hur jobbar HEIM Executive med Search? HEIM Executive söker ständigt efter talanger, även de som inte själva sökt sig till oss. Vår rutin är att varje medarbetare hos HEIM Executive som kontaktar en potentiell kandidat via telefon eller digital kanal alltid hänvisar till vår webbaserade kandidatplattform. När en kandidat registrerar sina uppgifter via vår webb/kandidatplattform ingår vi ett ömsesidigt avtal mellan oss och den registrerade om att kunna erbjuda potentiella karriärvägar. Om en kandidat inte vill registrera sina uppgifter via vår kandidatplattform, men ändå vill ingå i urvalet till den aktuella tjänsten, behåller vi uppgifterna endast för den aktuella rekryteringen till vilken vi sökt fram kandidaten. Därefter behandlas uppgifterna enligt våra rutiner för övriga kandidater. Vid första kontakt med kandidaten skickar vi alltid över länk till denna integritetspolicy.

5. Hur behandlas fotografier och mingelbilder vid evenemang och aktiviteter? Vi bjuder in till olika event och frukostseminarium och vill visa upp och marknadsföra/informera om oss som verksamhet. Vi är medvetna om att bild samt video/ljud är en personuppgift. Om det förekommer bilder från våra event i våra sociala kanaler så kommer alltid berörda personer som finns med på bild att bli tillfrågade vid en publicering.

6. Kandidater som registrerat sig i vårt kandidatnätverk Vår rutin är att varje medarbetare hos HEIM Executive som kontaktar en potentiell kandidat via telefon eller digital kanal alltid hänvisar till vår webbaserade kandidatplattform. När en kandidat registrerar sina uppgifter via vår webb/kandidat- plattform ingår vi ett ömsesidigt avtal mellan oss och den registrerade om att kunna erbjuda potentiella karriärvägar. Genom din registrering blir du sökbar för oss på HEIM Executive för både publika och icke publika tjänster som HEIM Executive anser passar din profil. Antingen kan du söka publika tjänster själv via vår webb eller så kontaktas du av oss för att godkänna att du vill ingå i processer för både publika och icke publika tjänster.

7. Säkerhet och sekretess HEIM Executive har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES där våra IT-system finns. Heim Executive har vidtagit säkerhetsåtgärder för att se till att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda personuppgifterna mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. Tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras är begränsad till de anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Alla anställda är dessutom informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls genom interna rutiner som reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands. HEIM Executive AB övervakar även kontinuerligt våra system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

8. Frågor om Integritetspolicyn HEIM Executive är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter hos oss. Om du vill att dina uppgifter raderas ska du skicka ett mail till info@heimexecutive.se