Värderingar & Hållbarhet

Våra grundläggande värderingar är:

TILLSAMMANS – Vi tror på alla människors lika värde. Vi respekterar varandra och strävar efter en bättre och mer inkluderande värld

PASSION – Med en positiv attityd och försök att alltid överträffa vår leverans så har vi en stor passion i det vi gör. Vi söker passion i oss själva, i företagen vi jobbar tillsammans med och kandidaterna vi försöker attrahera.

LÅNGSIKTIGHET- Vårt mål är alltid att bygga och vårda långsiktiga relationer med både kunder och kandidater. Genom att investera i och odla dessa relationer strävar vi efter att skapa värde och pålitlighet som varar över tid.

Hållbarhet:

HEIM Executive AB arbetar för att stärka individer och organisationer med hållbart ledarskap.

Vår drivkraft är att skapa en betydande påverkan och vara en del av förändringen mot ett mer hållbart arbetsliv och samhälle. Genom att utmana kunder och kandidater strävar vi efter att lämna ett positivt avtryck genom att främja långsiktiga och meningsfulla arbetsrelationer samt bidra till en mer balanserad och välmående arbetsmiljö.

Vi strävar alltid efter att leverera resultat som överträffar förväntningarna och skapar långsiktiga värden för både företag och individer.