Event

Kommande krav på arbetsgivarens transparens kring jobb- och lönestruktur

4 november 2022

Välkommen till vårt seminarium Kommande krav på arbetsgivarens transparens kring jobb- och lönestruktur

Vi har bjudit in Human Rewards och Fredrik Falck som, med stöd i nuvarande lagstiftning (Diskrimineringslagen) och kommande EU-direktiv om transparens i lönesättning, visar vilka nuvarande och kommande (2024) legala krav som finns/kommer att finnas för svenska bolag. Dessa innebär att du som arbetsgivare måste skapa en väldefinierad jobb- och lönestruktur och Fredrik sammanfattar svenska storbolags best practise.

Områden som kommer att belysas och skapas förståelse för är:

  • Utöver målet med icke diskriminerande lönesättning, vilken annan nytta skapar en väldefinierad jobb- och lönestruktur?
  • Centrala begrepp och principer inom lönebildning
  • Vad sker om vi inte arbetar aktivt med lönebildning?

Vi har bjudit in Fredrik Falck som har lång erfarenhet från olika roller inom områden som löner & förmåner, arbetsrätt och fackliga relationer från svenskbaserade internationella bolag.

Vi kommer att hålla seminariet i Malmö 8 december och Helsingborg 9 december. Välj vilken av städerna som du har möjlighet att närvara och anmäl dig på respektive länk.

Om Human Rewards

Human Rewards erbjuder rådgivning inom området Compensation & Benefits samt arbetsrätt/fackliga relationer. Läs mer om företag på humanrewards.se!

Event

Framtidens arbetsplats