Seminarium med HEIM Executive den 29 november, kl 07.45-09:00

Ett seminarium kring hållbarhet och ett fantastiskt samhällsengagemang

Hållbarhet har varit på Malmö FFs agenda länge. Redan sedan starten tidigt 1900-tal har Malmö FF på många olika sätt varit engagerade i att bidra till ett hållbart och bättre samhälle. Det är en ständigt pågående process.

Under 2023 har föreningen fortsatt att utveckla och förbättra de insatser som sedan tidigare görs. Samtidigt har nya initiativ adderats, bland annat ett ökat fokus på den påverkan som föreningens egen verksamhet har genom stadion och olika evenemang. Under våren 2022 utsågs sju av Malmö FF:s anställda till hållbarhetsambassadörer, vilket innebär att de har ett gemensamt fokus på att identifiera och lösa utmaningar kopplat till föreningens hållbarhetsarbete och utvalda hållbarhetsmål.

Malmö FF påverkar i sitt hållbarhetsarbete 12 av de 17 globala målen för en hållbar utveckling som FN genom Agenda 2030-mål satt upp. Fem av målen lyfts specifikt fram i kommunikationen, där Mål 5, jämställdhet, är det senast tillkomna målet i fokus. Både Malmö FFs övergripande strategi, verksamhetsplan och medarbetares KPIer knyter an till ett eller flera av målen för klubbens verksamhet och aktiviteter. Ambitionen är att Eleda Stadion ska vara Sveriges mest hållbara stadion.

Vi har bjudit in Magdalena Nour, Hållbarhetsansvarig för Malmö FF, för att höra mer om hur föreningen arbetar med strategisk och hållbar utveckling. Magdalena pratar också generellt kring hållbarhetsarbete och synliggör hur du får ut affärsnytta och värde i ditt hållbarhetsarbete och vad det kräver av dig som ledare.

Magdalena Nour är affärsutvecklare och hållbarhetsstrateg på Exceed, som sedan drygt ett år tillbaka också är Hållbarhetsansvarig på Malmö FF. Med stor nyfikenhet på sin omvärld, människor och deras drivkrafter arbetar Magdalena som moderator, facilitator och strateg inom hållbar utveckling.

En statsvetare från Lunds universitet med 18 år i svenska, danska och internationella roller på Adecco, som sedan arbetat inom idéburen sektor såväl som i offentlig förvaltning, EU och akademin. Under flera år var Magdalena operativ representant i Athlete Career Programme som Adecco driver med Internationella Olympiska Kommittéen och syftar till ett hållbart liv efter sporten för olympier. Nu är en av hennes uppgifter att genom Malmö FF driva hållbarhetsarbetet i den europeiska fotbollsvärlden.

Seminarium med HEIM Executive den 5 oktober, 07.45-09:00

VÄLKOMMEN TILL HEIM EXECUTIVES FRUKOSTMÖTE

Vi har alla en skuggsida, en del av vårt jag som vi inte vill vara eller vill visa upp. Men hur kan vi dra nytta av dessa sidor för att utvecklas som person och ledare? Med ökad kännedom om dina omedvetna sidor, kan du bli en bättre ledare och ta ditt team till nästa nivå.

Vi har bjudit in Ann Askenberger för att höra mer om hur vi kan växa bara genom att se oss själva i ett nytt ljus. De egenskaper som vi i alla år hållit högt och gärna velat att andra ska se, är sällan hela lösningen för alla våra problem och utmaningar. På ett roligt, pedagogiskt och lättfattligt sätt synliggör Ann hur karaktärerna i vår inre både kan hjälpa och stjälpa oss.

Ann Askenberger är en erfaren ledarkonsult och grundare av AnnLeda AB. I över 25 år har hon coachat chefer i organisationer och inom näringslivet. Ann har en masterexamen i organisationspsykologi (Executive Master in Change) vid INSEAD Business School i Frankrike. Under sitt akademiska arbete upptäckte hon ett spännande psykologiskt fenomen hos 20 toppledare, som låg i linje med det psykoanalytikern Carl Jung formulerat redan för hundra år sedan. Hennes arbete om vår skuggsida blev startskottet för en innovativ metod för ledarträning, honey-ghost-trap®.

www.annleda.se

Seminarium med HEIM Executive den 31 maj, 08:00-09:00

På senare år ser vi en tydlig utveckling där HR går från en administrativ och supporterande till en mer strategisk funktion. En orsak till att göra den förflyttningen möjlig är arbetet med medarbetardata och nyckeltal som hjälper företaget att fatta beslut baserade på fakta snarare än magkänsla. Detta område, datadriven HR, brukar man kalla för People analytics/HR analytics.

För att göra HR analytics möjligt krävs bra och relevanta system, men även intelligenta och lättanvända verktyg för presentation och analys av data.

Maskininlärning och andra tekniker inom AI börjar också sakta men säkert hitta sin väg in i både det praktiska och strategiska HR-arbetet och förväntas bli en allt starkare HR-trend under de kommande åren. 

Vad är då ett passande system för ert bolag? Hur kan ni på bästa sätt dra nytta av systemet?  Hur kan AI hjälpa eller stjälpa inom HR? Vad krävs för att göra en framgångsrik digitaliseringsresa och att etablera ett datadrivet arbetssätt?

Vi har bjudit in Charlotte Birgander och Olof Ask från Herber Nathan & Co som kommer att dela med sig kring trender inom HR Tech och ge en överflygning kring marknaden för HCM-system. De kommer ge råd kring hur ni på bästa sätt digitaliserar inom HR-området och därtill också delge sina reflektioner kring hur AI nu och i framtiden kan komma att påverka HR-arbetet. Missa inte detta tillfälle att förstå mer kring HR Tech trender, systemmarknaden och hur ni digitaliserar era HR processer på bästa möjliga sätt.

Varmt välkommen med din anmälan och vi hoppas att ses där. Om någon i din organisation också vill medverka, maila till oss så bjuder vi in vederbörande.

Välkommen att lyssna på Sofi Bernflo, Chief People Culture Officer, från J2 Sourcing. 14 april, 08:00-09:00.

Wake up. Kick ass. Repeat. handlar om att som person och HR ta plats och ta temperaturen på företaget från flera olika håll. Lära känna medarbetarna, kunderna, förstå framgångar och vilka utmaningar företaget står inför – helt enkelt förstå organisationens varför och leverera när företaget skalar upp verksamheten. Var börjar man?

Missa inte detta tillfälle att lära mer om hur du skapar en hållbar, engagerad och välmående organisation.

Varmt välkommen med din anmälan och vi hoppas att ses där. Om någon i din organisation också vill medverka, maila till oss så bjuder vi in vederbörande.

Välkommen till vårt webinar ”En attraktiv arbetsgivare – Hur blir man det?”

Digitalt lunchseminarium med HEIM Executive torsdag den 11 mars kl. 12:00-12:45

Aldrig har det varit viktigare för företag att behålla sina talanger och locka nya än nu. Många investerar i att stärka sitt Employer Brand med ett unikt, trovärdigt, attraktivt och hållbart erbjudande. Men utmaningarna är många, konkurrensen är hård och distansarbete och pandemi gör det ännu svårare att nå fram.

Hur vässar du företagets EVP (Employer Value Proposition)? Och hur hänger den egentligen ihop med era värderingar, ert purpose och er kultur?

Missa inte när Lisa Henningsson Önnerlid delar med av inspiration, erfarenheter och verktyg. Lisa är prisbelönt medgrundare av W Communication Agency och senior rådgivare för flera internationella koncerner och företag. Idag driver hon företaget Sounds Interesting.

Välkommen till vårt seminarium Kommande krav på arbetsgivarens transparens kring jobb- och lönestruktur

Vi har bjudit in Human Rewards och Fredrik Falck som, med stöd i nuvarande lagstiftning (Diskrimineringslagen) och kommande EU-direktiv om transparens i lönesättning, visar vilka nuvarande och kommande (2024) legala krav som finns/kommer att finnas för svenska bolag. Dessa innebär att du som arbetsgivare måste skapa en väldefinierad jobb- och lönestruktur och Fredrik sammanfattar svenska storbolags best practise.

Områden som kommer att belysas och skapas förståelse för är:

Vi har bjudit in Fredrik Falck som har lång erfarenhet från olika roller inom områden som löner & förmåner, arbetsrätt och fackliga relationer från svenskbaserade internationella bolag.

Vi kommer att hålla seminariet i Malmö 8 december och Helsingborg 9 december. Välj vilken av städerna som du har möjlighet att närvara och anmäl dig på respektive länk.

Om Human Rewards

Human Rewards erbjuder rådgivning inom området Compensation & Benefits samt arbetsrätt/fackliga relationer. Läs mer om företag på humanrewards.se!

Seminarium med HEIM Executive den 17 november, 08:00-09:15

Lyssna till Future of Work Solution och Patricia Fors om framtidens arbetsplats och hur vi måste anpassa oss till arbetstagarens marknad.

Patricia kommer beröra områden som att arbeta Remote/Hybrid och skapandet av en framtidsorienterad arbetsplats. Hon kommer också att beröra det aktuella begreppet ”Quiet Quitting” och hur vi engagerar olika målgrupper med arbetsplatsen som färskvara.

Vi har bjudit in Patricia Fors, för en diskussion kring framtida arbetsplatsen och hur detta påverkar din organisation men önskar gärna ha en gemensam diskussion i ämnet. Vad kan vi lära av varandra?

Varmt välkommen med din anmälan och vi hoppas att ses där. Om någon i din organisation också vill medverka, maila till oss så bjuder vi in vederbörande.