Seminarium med HEIM Executive den 29 november, kl 07.45-09:00

Ett seminarium kring hållbarhet och ett fantastiskt samhällsengagemang

Hållbarhet har varit på Malmö FFs agenda länge. Redan sedan starten tidigt 1900-tal har Malmö FF på många olika sätt varit engagerade i att bidra till ett hållbart och bättre samhälle. Det är en ständigt pågående process.

Under 2023 har föreningen fortsatt att utveckla och förbättra de insatser som sedan tidigare görs. Samtidigt har nya initiativ adderats, bland annat ett ökat fokus på den påverkan som föreningens egen verksamhet har genom stadion och olika evenemang. Under våren 2022 utsågs sju av Malmö FF:s anställda till hållbarhetsambassadörer, vilket innebär att de har ett gemensamt fokus på att identifiera och lösa utmaningar kopplat till föreningens hållbarhetsarbete och utvalda hållbarhetsmål.

Malmö FF påverkar i sitt hållbarhetsarbete 12 av de 17 globala målen för en hållbar utveckling som FN genom Agenda 2030-mål satt upp. Fem av målen lyfts specifikt fram i kommunikationen, där Mål 5, jämställdhet, är det senast tillkomna målet i fokus. Både Malmö FFs övergripande strategi, verksamhetsplan och medarbetares KPIer knyter an till ett eller flera av målen för klubbens verksamhet och aktiviteter. Ambitionen är att Eleda Stadion ska vara Sveriges mest hållbara stadion.

Vi har bjudit in Magdalena Nour, Hållbarhetsansvarig för Malmö FF, för att höra mer om hur föreningen arbetar med strategisk och hållbar utveckling. Magdalena pratar också generellt kring hållbarhetsarbete och synliggör hur du får ut affärsnytta och värde i ditt hållbarhetsarbete och vad det kräver av dig som ledare.

Magdalena Nour är affärsutvecklare och hållbarhetsstrateg på Exceed, som sedan drygt ett år tillbaka också är Hållbarhetsansvarig på Malmö FF. Med stor nyfikenhet på sin omvärld, människor och deras drivkrafter arbetar Magdalena som moderator, facilitator och strateg inom hållbar utveckling.

En statsvetare från Lunds universitet med 18 år i svenska, danska och internationella roller på Adecco, som sedan arbetat inom idéburen sektor såväl som i offentlig förvaltning, EU och akademin. Under flera år var Magdalena operativ representant i Athlete Career Programme som Adecco driver med Internationella Olympiska Kommittéen och syftar till ett hållbart liv efter sporten för olympier. Nu är en av hennes uppgifter att genom Malmö FF driva hållbarhetsarbetet i den europeiska fotbollsvärlden.

Seminarium med HEIM Executive den 31 maj, 08:00-09:00

På senare år ser vi en tydlig utveckling där HR går från en administrativ och supporterande till en mer strategisk funktion. En orsak till att göra den förflyttningen möjlig är arbetet med medarbetardata och nyckeltal som hjälper företaget att fatta beslut baserade på fakta snarare än magkänsla. Detta område, datadriven HR, brukar man kalla för People analytics/HR analytics.

För att göra HR analytics möjligt krävs bra och relevanta system, men även intelligenta och lättanvända verktyg för presentation och analys av data.

Maskininlärning och andra tekniker inom AI börjar också sakta men säkert hitta sin väg in i både det praktiska och strategiska HR-arbetet och förväntas bli en allt starkare HR-trend under de kommande åren. 

Vad är då ett passande system för ert bolag? Hur kan ni på bästa sätt dra nytta av systemet?  Hur kan AI hjälpa eller stjälpa inom HR? Vad krävs för att göra en framgångsrik digitaliseringsresa och att etablera ett datadrivet arbetssätt?

Vi har bjudit in Charlotte Birgander och Olof Ask från Herber Nathan & Co som kommer att dela med sig kring trender inom HR Tech och ge en överflygning kring marknaden för HCM-system. De kommer ge råd kring hur ni på bästa sätt digitaliserar inom HR-området och därtill också delge sina reflektioner kring hur AI nu och i framtiden kan komma att påverka HR-arbetet. Missa inte detta tillfälle att förstå mer kring HR Tech trender, systemmarknaden och hur ni digitaliserar era HR processer på bästa möjliga sätt.

Varmt välkommen med din anmälan och vi hoppas att ses där. Om någon i din organisation också vill medverka, maila till oss så bjuder vi in vederbörande.

Välkommen att lyssna på Sofi Bernflo, Chief People Culture Officer, från J2 Sourcing. 14 april, 08:00-09:00.

Wake up. Kick ass. Repeat. handlar om att som person och HR ta plats och ta temperaturen på företaget från flera olika håll. Lära känna medarbetarna, kunderna, förstå framgångar och vilka utmaningar företaget står inför – helt enkelt förstå organisationens varför och leverera när företaget skalar upp verksamheten. Var börjar man?

Missa inte detta tillfälle att lära mer om hur du skapar en hållbar, engagerad och välmående organisation.

Varmt välkommen med din anmälan och vi hoppas att ses där. Om någon i din organisation också vill medverka, maila till oss så bjuder vi in vederbörande.

Välkommen till vårt webinar ”En attraktiv arbetsgivare – Hur blir man det?”

Digitalt lunchseminarium med HEIM Executive torsdag den 11 mars kl. 12:00-12:45

Aldrig har det varit viktigare för företag att behålla sina talanger och locka nya än nu. Många investerar i att stärka sitt Employer Brand med ett unikt, trovärdigt, attraktivt och hållbart erbjudande. Men utmaningarna är många, konkurrensen är hård och distansarbete och pandemi gör det ännu svårare att nå fram.

Hur vässar du företagets EVP (Employer Value Proposition)? Och hur hänger den egentligen ihop med era värderingar, ert purpose och er kultur?

Missa inte när Lisa Henningsson Önnerlid delar med av inspiration, erfarenheter och verktyg. Lisa är prisbelönt medgrundare av W Communication Agency och senior rådgivare för flera internationella koncerner och företag. Idag driver hon företaget Sounds Interesting.

Välkommen till vårt seminarium Kommande krav på arbetsgivarens transparens kring jobb- och lönestruktur

Vi har bjudit in Human Rewards och Fredrik Falck som, med stöd i nuvarande lagstiftning (Diskrimineringslagen) och kommande EU-direktiv om transparens i lönesättning, visar vilka nuvarande och kommande (2024) legala krav som finns/kommer att finnas för svenska bolag. Dessa innebär att du som arbetsgivare måste skapa en väldefinierad jobb- och lönestruktur och Fredrik sammanfattar svenska storbolags best practise.

Områden som kommer att belysas och skapas förståelse för är:

Vi har bjudit in Fredrik Falck som har lång erfarenhet från olika roller inom områden som löner & förmåner, arbetsrätt och fackliga relationer från svenskbaserade internationella bolag.

Vi kommer att hålla seminariet i Malmö 8 december och Helsingborg 9 december. Välj vilken av städerna som du har möjlighet att närvara och anmäl dig på respektive länk.

Om Human Rewards

Human Rewards erbjuder rådgivning inom området Compensation & Benefits samt arbetsrätt/fackliga relationer. Läs mer om företag på humanrewards.se!

Seminarium med HEIM Executive den 17 november, 08:00-09:15

Lyssna till Future of Work Solution och Patricia Fors om framtidens arbetsplats och hur vi måste anpassa oss till arbetstagarens marknad.

Patricia kommer beröra områden som att arbeta Remote/Hybrid och skapandet av en framtidsorienterad arbetsplats. Hon kommer också att beröra det aktuella begreppet ”Quiet Quitting” och hur vi engagerar olika målgrupper med arbetsplatsen som färskvara.

Vi har bjudit in Patricia Fors, för en diskussion kring framtida arbetsplatsen och hur detta påverkar din organisation men önskar gärna ha en gemensam diskussion i ämnet. Vad kan vi lära av varandra?

Varmt välkommen med din anmälan och vi hoppas att ses där. Om någon i din organisation också vill medverka, maila till oss så bjuder vi in vederbörande.

J2 Sourcing is a fast-growing service provider of electronic components for the global manufacturing industry. The company offers customized solutions and services aimed at handling customers’ excess, improving supply chain while adhering to high quality standards and exceptional customer service.

What is on the agenda?

Our company is on a growth journey and is rapidly expanding to meet the increased demand from both existing and new customers. It is therefore important to keep up the speed in the organization, delivering on the expectations with the right people by building a sustainable business.

Culture beats strategy, right?

The employees are the J2 business, there is no doubt about that and we’re very proud of each one. A strong value-based culture is everything. We are a modern company and have a fantastic, diverse team of employees representing more than 30 nationalities reflecting the local society in the Malmö area. With employees from all over the world, every workday gives new insights with various experiences, adding more value to the entire company.

Today, J2 Sourcing is a different company compared to where it was only three years back, and we need to be part of that development. It’s therefore crucial that we attract new talent but that we also maintain and develop our employees, and not least that we all work towards one common goal, building a value-based culture by adding all our experiences that each one of us brings, to the success of the company. We are creating J2 Sourcing today, tomorrow – together!

How do you attract new talents and retain people?

To drive our business forward we need to be an attractive employer to bring the right people onboard. We are a highly professional company where our employees’ talent significantly contributes to our continued success. Culture is key to our success and this is also why we have welcomed J2 Sourcing’s new Chief People Culture and Officer, Sofi Bernflo to add on her expertise on developing the organization and culture. A Brand identity project has now been initiated and I believe it will align the organization and, in the end, move J2 Sourcing from a good company to a great one!

J2 Sourcing offers a place to professionally grow with a full-time position, market salary, competitive compensation package including benefits at work as well as health and financial security and to save the best to last – great employees that are passionate about their work. With the right team I’m confident that we will be the next generation’s modern company. It’s a true privilege to lead such passionate employees and I believe that many opportunities await everyone at J2 Sourcing, says Peter Huber.

Marcus Gunnarsson är en av HEIM Executives mycket uppskattade interims chefskonsulter inom försäljning som nu är hos vårt kundföretag AkkaFRAKT. AkkaFRAKT är ett spännande företag i en utvecklingsresa som bland annat vill bli mer kund- och lösningsorienterade. Företaget hade ett behov av att få in en drivande resurs i form av en interim chefskonsult som skulle supportera i den resan. Ny roll infördes och titeln är Säljutvecklingsledare. Marcus har lång och gedigen erfarenhet av försäljningsansvar samt kunskap kring upphandling både i privat och offentlig sektor.

Vad är din roll hos AkkaFRAKT och vad innebär ansvaret?

Titeln på rollen är Säljutvecklingsledare och den innebär ett försäljnings- och utvecklingsansvar inom företaget. Rollen är en del av ledningsgruppen där jag arbetar nära VD med att ytterligare professionalisera försäljningen och skapa synergier mellan olika affärsområden.

Rollen har inte funnits tidigare utan var nyinsatt och där behovet är bland annat att utveckla och förtydliga säljprocesserna och skapa struktur tillsammans med organisationen. Exempel på ansvarsområden är att ansvara för ett team av säljare som arbetar över flera affärsområden, arbeta med målstyrning, sätta en struktur och arbetssätt för försäljning. Det innebär även att skapa och genomföra en omfattande och kontinuerlig säljutbildning för samtliga AkkaFRAKTs säljare.

Utifrån att jag har kunskapen supporterar jag också bolaget i upphandlingar, att koordinera vissa större inköp via upphandling samt arbetar med prissättnings- och avtalsfrågor.

Hur kan du som interim chef stötta AkkaFRAKT verksamhet?

Jag bidrar genom min långa erfarenhet och kunskap kring liknande utmaningar från andra branscher och arbetsplatser. Jag bidrar också genom att vara en drivande part i att arbeta med helheten kring försäljning och att få alla att arbeta fokuserat mot samma mål.

Som interimskonsult känner jag ju också att jag vill kunna bidra mycket på kort tid. Detta gör att jag blir extra fokuserad på just det jag ska leverera och göra det riktigt bra så att kunden blir nöjd. Samtidigt som jag bidrar med kunskap lär jag mig också väldigt mycket.

Hur har du som konsult mottagits av AkkaFRAKT?

Jag har verkligen mottagits väldigt bra, lika bra som om jag vore anställd där, och jag känner mig som en del av verksamheten. Vi arbetar bra tillsammans och kompletterar varandra väl och får rätt driv i viktiga frågor. AkkaFRAKT är överlag väldigt duktiga på att välkomna och integrera nya medarbetare.

Vad är det bästa med att vara interimkonsult?

Som konsult får du möjligheten att lära dig nya branscher, snabbt komma in i nya grupper och lära känna nya människor. Jag gillar verkligen den möjligheten, att snabbt anta utmaningar, att lära mig nytt och att dyka ner i nya perspektiv.

Vad är ditt tips till andra interimkonsulter?

Viktigt är att du har gedigen erfarenhet och kompetens inom ditt område så att du får en kort upplärningssträcka och snabbt kan tillföra med din expertis, särskilt om du har ett kortare uppdrag på några månader.

Men som alltid är det också viktigt att inte bara hitta bra företag utan också individer och ledningsgrupper som du tror att du kommer komplettera och arbeta väl tillsammans med, menar Marcus. Med AkkaFRAKT har HEIM Executive verkligen gjort en perfekt match och jag känner att jag kompletterar deras behov på ett bra sätt samt att personkemin med kollegorna blev helt rätt.

Behöver du med kort varsel anlita en erfaren ledare eller specialist under en begränsad period? Vi hjälper dig att hitta interimskonsulter med rätt kompetens som förenklar och förbättrar din vardag.

Lisa Henningsson Önnerlid, prisbelönt medgrundare till W Communication Agency och senior rådgivare till flera internationella koncerner och företag. Lisa har tillsammans med sina kollegor hjälpt många kända företag att stärka sina konkurrensfördelar och sitt employer brand.

Du har hjälpt många företag att stärka sina varumärken. Vilket är det första steget i denna process?

Bra fråga! Man kan tro att första steget är att definiera ett tydligt mål med sitt employer branding-arbete, vilket givetvis är avgörande för att lyckas. Men först måste du ställa frågan – vad är vår EVP (Employer Value Proposition)?

Ett bra test vore att höra vad medarbetarna säger om företaget efter två glas vin på en middag. Det är ett perfekt exempel på er EVP!

Många förväxlar employer brand med EVP, men de kompletterar snarare varandra. Er EVP är allt som gör att just ditt företag är en speciell plats att arbeta på – er vision, era värderingar, er unika kultur etc. När den övergripande EVPn är på plats kan du avgöra vilka delar du vill lyfta fram i ert employer brand och sätta igång.

Du har genom åren jobbat med många kända företag med starka varumärken. Hur bör man tänka för att stärka sitt Employer Brand?

Det allra viktigaste är att vara ärlig. Skulle det visa sig att ni inte genuint lever och agerar efter de löften ni ger kan det bli ett dyrt bakslag – både i tid, pengar och rykte. Alla företag har sina styrkor och sina svagheter, men om ni har gjort ett gott och ärligt hantverk med er EVP så finns en stark grund.

En sak som ofta underskattas är arbetet med interna ambassadörer. Sitter er EVP i ryggmärgen på alla som arbetar med HR och rekrytering ute i organisationen? Stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna, men det kräver ett strategiskt arbete med både ledarskap, kommunikation, utbildning och bra verktyg.

Slutligen ska man fundera över om och när man ska anlita en extern konsult – från start eller när det är dags att formulera budskap? Oavsett när är det en stor fördel att ha ett strategiskt bollplank som ser allt utifrån, utan historik eller interna relationer – precis som era kandidater. Det blir dessutom ofta mer effektivt med en erfaren guide som kan stötta på resan, utmana och hitta kreativa vinklar och budskap som reflekterar och stärker allt företaget står för och vill uppnå.

Vilket är det vanligaste misstaget som företag gör när det kommer till varumärke och Employer Branding?

Två saker, skulle jag säga. Först och främst ägarskapet. Är det HR eller Marketing som ska driva frågan? Det är lika viktigt att definiera roller och ansvar som vilka mandat och möjligheter arbetsgruppen har.

Nummer två är att det ofta slarvas med det strategiska förarbetet. Det är lätt att bli taktisk och lägga ut filmer, personporträtt, vara med på arbetsmarknadsdagar och annat, utan att veta vilket budskap som ska föras ut och till vem.

Vem på företag bör vara involverad i denna typ av diskussion?

Om företaget ser medarbetarna som en förutsättning för tillväxt så är detta en självklar ledningsgruppsfråga. Dessutom drivs bolagets kultur genom cheferna och ledare på alla nivåer, så management är faktiskt den viktigaste målgruppen.

Om HR driver frågan bör det finnas ett intimt samarbete med Marketing, och tvärtom. Här behövs båda specialistområdena.

Vilka områden inom ett företag är viktiga för ett företags Employer Branding?

Låt mig ställa en motfråga: tänk dig att du är kandidat för en tjänst på ett nytt företag – vad skulle du vara intresserad av? Kanske brinner du för hållbarhet och vill förstå hur bolaget resonerar och agerar för en bättre värld? Kanske är du nyfiken på deras innovationskraft, arbetssätt, framtidsvision, kultur, värderingar, möjligheter till utveckling? Du ser, employer branding omfamnar många olika områden inom företaget och just därför är det så viktigt med ett tydligt ramverk, EVPn, som blir en ledstjärna i all kommunikation.

Hur kan ett företag vinna på att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke?

Om det är ett autentiskt employer brand som harmonierar med företagets kultur och EVP skulle jag säga – allt! Det motiverar medarbetarna att uppnå de resultat som ledningen önskar sig. Det blir enklare att rekrytera när ni attraherar rätt talanger till rätt roll. Det skapar trygghet som ger plats för kreativitet, innovation och produktivitet. Det expanderar resurser – mer kraft kan läggas på tillväxt än analyser, konflikter, osäkerhet och omsättning av personal. Det ger också mer svängrum – en stark kultur och sann EVP är mer förlåtande om något skulle gå fel, vilket det ju gör ibland. Så ja, allt…

Med tanke på rådande omständigheter med covid-19, finns det något som är viktigt att tänka på som företag, för att bibehålla sitt varumärke och gå stärkta genom denna period?

Jaa, det gör det! Detta är tuffare än vi anar och många är vilsna. Vi saknar vardagen. Gemenskapen med kollegorna. Att kunna se och röra vid varandra. Alla skratt, gester, snabba avstämningar, hej i köket eller i korridoren… Tänk efter, vad kan ditt företag göra för att stärka den mänskliga värmen och närheten? Kan ni öka eller förändra er kommunikation i olika kanaler? Vi behöver veta vad som händer, läsa eller höra ord som berör, små historier, online-fikor och -AWs, walk-and-talks (utomhus). Kanske måste ni flytta resurser eller investera i extern hjälp men det kommer att betala sig på alla de vis vi pratat om i denna intervju.